Աշխատություններ

Անժելա Ավետիսի Տերյան, Պատմաբան

Ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության Ֆակուլտետը: Աշխատում է Երևանի

Պատմության թանգարանում: Զբաղվում է հայոց պատմության հնագույն շրջանի  հարցերով:

Հրատարակել է բազմաթիվ հոդվածներ ու աշխատություններ:


Հրատարակված աշխատությունների ցանկ

1. ԱՐ Աստծո պաշտամունքը Հայաստանում, Երևան, 1995 թ.,
2. Հայաստանը արարչագործության և քաղաքակրթության բնօրրան,Երևան, 2002 թ.,
3. Հոդվածների ժողովածու ՀՀ պաշտպանության նախարարության  ՙՀայրենիքի մարտիկ՚  ամսագրում, թիվ 1, 2006 թ.,
4. Միտանի, Հայոց հնագույն պետություն, 2006 թ.,

                                                Հավելված

                               -Հայկական և  իրանական հնագույն արքայատոհմերի մասին

                                — Հայոց հնագույն Կիլիկիան

5. Հայաստանը և պատմությունը, /հոդվածների ժողովածու/,Երևան, 2007թ.,

                           —   Հայոց սրբազան լեռան Սիս, Մասիս և Արարատ անունների մասին

                            —  Սվաստիկա խորհրդանիշի հնագույն ակունքներում

                             —  Խաչ խորհրդանիշի հնագույն ակունքներում

                              -Որն է հայ ցեղի հարատևության գաղտնիքը

                              —  Հնագույն պատմական վկայություններ հայ ռազմիկի մասին

                               -Վասպուրականի Մարդաստան գավառի, Մարդպետունի նախարարական տան                                       mard  և  քրդերի kurdioi  անունների մասին

                                 — Հայոց հնագույն աստվածները

                                 — Եգիպտոսի հայ թագուհիները

                                 — Պատմության դասերը, հայոց անցյալը, ներկան և ապագան

6. Երևան անվան ծագման մասին /բուկլետ/, Երևան քաղաքի պատմության թանգարան, Երևան, 2008 թ.:

7.  Հայաստանը արարչագործության և քաղաքակրթության բնօրրան /երկրորդ լրամշակված հրատարակություն/, Երևան,  2011 թ.:

8. Եվրոպայի ժողովուրդների հնագույն գրավոր աղբյուրները իրենց նախահայրենիքի` Հայաստանի և հայերի մասին, Երևան,  2014

9. Պատմություն Հայոց Արեւելյան Կողմի  /Աղվանք, Գարդման, Ուտիք/, Երևան, 2015

10. Նոր ուսումնասիրություններ Երևանի պատմության հնագույն շրջանի մասին, Երևան, 2015

11. Древние письменные источники народов Европы о своей прародине-Армении и армянах, Ереван, 2016 /на русском языке/

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: