Աշխատություններ

Անժելա Ավետիսի Տերյան, Պատմաբան

Ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության Ֆակուլտետը: Աշխատում է Երևանի

Պատմության թանգարանում: Զբաղվում է հայոց պատմության հնագույն շրջանի  հարցերով:

Հրատարակել է բազմաթիվ հոդվածներ ու աշխատություններ:

 

Հրատարակված աշխատությունների ցանկ

1. ԱՐ Աստծո պաշտամունքը Հայաստանում, Երևան, 1995 թ.,
2. Հայաստանը արարչագործության և քաղաքակրթության բնօրրան,Երևան, 2002 թ.,
3. Հոդվածների ժողովածու ՀՀ պաշտպանության նախարարության  ՙՀայրենիքի մարտիկ՚  ամսագրում, թիվ 1, 2006 թ.,
4. Միտանի, Հայոց հնագույն պետություն, 2006 թ.,

                                                Հավելված

                               -Հայկական և  իրանական հնագույն արքայատոհմերի մասին

                                — Հայոց հնագույն Կիլիկիան

5. Հայաստանը և պատմությունը, /հոդվածների ժողովածու/,Երևան, 2007թ.,

                           —   Հայոց սրբազան լեռան Սիս, Մասիս և Արարատ անունների մասին

                            —  Սվաստիկա խորհրդանիշի հնագույն ակունքներում

                             —  Խաչ խորհրդանիշի հնագույն ակունքներում

                              -Որն է հայ ցեղի հարատևության գաղտնիքը

                              —  Հնագույն պատմական վկայություններ հայ ռազմիկի մասին

                               -Վասպուրականի Մարդաստան գավառի, Մարդպետունի նախարարական                                         տան,     mard  և  քրդերի kurdioi  անունների մասին

                                 — Հայոց հնագույն աստվածները

                                 — Եգիպտոսի հայ թագուհիները

                                 — Պատմության դասերը, հայոց անցյալը, ներկան և ապագան

6. Երևան անվան ծագման մասին (բուկլետ, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), Երևան, 2008 թ.

7. Հայաստանը արարչագործության և քաղաքակրթության բնօրրան (երկրորդ լրամշակված հրատարակություն), Երևան,  2011 թ.

8. Եվրոպայի ժողովուրդների հնագույն գրավոր աղբյուրները իրենց նախահայրենիքի` Հայաստանի ու հայերի մասին, Երևան, 2014

9. Պատմություն Հայոց Արևելյան Կողմի  (Աղվանք, Գարդման, Ուտիք), Երևան, 2015

10. Նոր ուսումնասիրություններ Երևանի հնագույն պատմության մասին, Երևան, 2015

11.  Древние письменные источники  народов Европы о  своей  прародине – Армении и армянаx, Ереван, 2016

12. Ancient Written Of European Nations About Their Ancestral Homeland- Armenia  and Armenians, Yerevan, 2017

13. Հնագույն պատմական վկայություններ հայ ռազմիկի մասին, Երևան, 2017

14. Հայոց հնագույն աստվածները, Երևան, 2017

15. Եվրոպայի ժողովուրդների հնագույն գրավոր աղբյուրները իրենց նախահայրենիքի` Հայաստանի ու հայերի մասին, Երևան, 2018

16.  Древние письменные  источники  народов Европы о  своей  прародине –       Армении  и   армянаx, Ереван, 2018

17.  Yerevan’ın  en eski  tarihi hakkında yeni araştırmalar (toplu makaleler) Yerevan,                2018,   թուրքերեն, ինտերնետային տարբերակ

18.   Древние исторические  свидетельства  об  армянском воине, Ереван, 2018                     ինտերնետային տարբերակ

 

One Response to Աշխատություններ

  1. valeri tumasyan says:

    Kuzeni kisvel dzes het mi harcov-votnkakhy Hayoc ashkhum

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: