Բարի գալուստ


Հարգելի ընթերցող,
Հուսով եմ, որ հայոց պատմության, մշակույթի, ազգային խնդիրների ու հայ մարդուն հուզող հարցերի վերաբերյալ կայքում ներկայացված աշխատանքները, հոդվածները, դիտարկումները, առաջարկությունները և մյուս նյութերը հետաքրքիր կլինեն շատ հայերի, մասնավորապես երիտասարդների համար:

Հարգանքով
Անժելա Տերյան

Երևանյան քարայր


Բնակլիմայական բարենպաստ պայմանների շնորհիվ` Հայկական լեռնաշխարհը եղել է մարդու բնակության և նրա ստեղծած մշակույթի հնագույն կենտրոններից։ Հայքի տարածքում հայտնաբերված մշակութային արժեքները հնարավորություն են տալիս ուսումնասիրելու մարդկության պատմության զարգացման ժամանակաշրջանը` սկսած հին քարեդարյան ժամանակներից (մոտ 1 մլն տարի առաջ)։ Մեր լեռնաշխարհից հայտնաբերվել են հին քարի դարի (պալեոլիթ) ստորին, միջին և վերին պալեոլիթի մշակութային շատ արժեքներ (Արտին լեռ, Արագած լեռ, Արզնի)։ Read more of this post