Yerevan is 6000 years old


Shengavit settlement is a well explored monument of the early Bronze Age of the Armenian Highlands. It is situated in the south-western part of Yerevan, on the left bank of the Hrazdan , on the eastern mountainous bank of nowadays Yerevanian Lake. The exploration of Shengavit by the archaeologists began from 1936 (E.Bayburdyan, S. Sardaryan, H. Simonyan). The cultural layers of Shengavit settlement arose during more than two thousand years and they have about 4 meters depth. The monument is dated at the beginning of the 4th -2nd millenniums BC. For the culture (Kur-Araks or

Read more of this post

Երևանը 6000 հազար տարեկան է


Հայկական լեռնաշխարհի վաղ բրոնզի դարի  լավ ուսումնասիրված հուշարձան  է Երևանի հարավ-արևմտյան մասում, Հրազդան գետի ձախ, այժմ Երևանյան լճի արևելյան  բարձրադիր ափին գտնվող Շենգավիթ բնակատեղին,  որի ուսումնասիրությամբ հնագետները  զբաղվել են  1936 թվականից1: Նույն թվականին հնագետ Ե. Բայբուրդյանի ղեկավարությամբ  սկսվել են բնակավայրի հնագիտական պեղումները:  Հնավայրը զբաղեցրել է մոտ 6 հա տարարածք, որից այժմ պահպանվել է 1,5-2 հա: Աշխատանքները  շարունակվում են մինչև 1938 թ., իսկ այնուհետև հուշարձանը մոտ 20 տարի մոռացության է մատնվում:  1958 թ. հնագետ Ս. Սարդարյանի ջանքերով վերսկսվում են պեղումները, որոնք

Read more of this post