,,Կովկասյան ալբանացիների,, մասին


Խորհրդային տարիներին Ադրբեջանի կառավարությունը տարբեր միջոցներով ստանալով խորհրդային գիտնականների` մասնավորապես արևելագետների  աջակցությունը, փորձում է գրել Ադրբեջանի պատմությունը,  ներկայացնելով այն իբր հին պատմություն ունեցող երկիր:  Սեփականացվում է Ադրբեջանի տարածքում երբևէ ստեղծված ողջ մշակույթը (հնագիտական իրեր,  ազգագրական նյութ, բանահյուսություն, նաև հայտնի անհատներ):  Իսկ քրիստոնեական մշակույթը (եկեղեցիներ, վանքեր, խաչքարեր)  որը հնարավոր չէր սեփականացնել, վերագրվում է ալբանական ցեղերին, որոնց ժառանգորդ ադրբեջանցիներն իրենց են համարում:  Իսկ  ովքե՞ր են ալբանացիները: Փորձենք հակիրճ  պատասխանել այս հարցին: Read more of this post

  О  ”КАВКАЗСКИХ  АЛБАНЦАХ”


В годы советской власти правительство Азербайджана разными  способами добившись содействия советских  учёных, в частности востоковедов и историков, стремилось  написать историю Азербайджана, как  страны имеющей древнюю историю. Национальным достоянием  Азербайджана  объявляется вся культура (археологические предметы, этнографические материалы, фольклор, известные личности), созданная когда-то другими  этносами (армяне, иранцы). А христианскую культуру (церкви, монастыри, хачкары), которую нельзя присвоить, они приписывают албанам, чьими наследниками объявляют себя азербайджанцы.     Read more of this post